Naša činnosť
Komplexné dodávky a montáž technológií budov:
 
 • Kúrenie
 • Chladiace systémy a klimatizácia
 • Úprava vzduchu pre čisté priestory
 • Vzduchotechnika
 • Elektrotechnika (silno / slaboprúd), štruktúrovaná kabeláž
 • Systémy riadenia a merania, zabezpečovacia technika
 • Zdravotechnika, sanitárna zariadenia
 •  
Ponúkané služby:
 
 • Práca skúsenej skupiny inžinieringu a šéfmontérov
 • Zohraté montážne skupiny
 • Kontroly, revízie, servis
Realizácie zákaziek
Najlacnejšie dodávky vybraných technologických zariadení
 
 
Na základe odborných vedomostí a praktických skúseností našich zamestnancov dochádza ku koordinácii jednotlivých činností, čím sa dosahuje vysoká efektívnosť a kvalita vykonávaných prác a služieb.
Tím ľudí združuje odborníkov rôzneho profesionálneho zamerania :
 
Projekt manažment
Inžiniering
Obchod a marketing
Ekonomika
Informačné technológie
Realizácia stavebných technológií
 
Design by Next Level Design Lizenztyp CC